KONTAKT
O NAS
NASZ ZESPÓŁ
ZARZĄD
HISTORIA FIRMY
KARIERA
SYSTEMY
SYSTEM HSB
SYSTEM MERGEERP
SYSTEM DOTCASH
SYSTEM MERGECRM
START
System HSB
Hermes System Bankowy

Najważniejsze cechy systemu

 • Tryb pracy 24/4/365 (nie jest wymagane zatrzymanie systemu)
 • Rozbudowany system uprawnień i kontroli dostępu
 • Obsługa księgi głównej
 • Obsługa rachunków osobistych
 • Obsługa depozytów
 • Obsługa kredytów wraz z systemem wniosków kredytowych
 • Obsługa kart wraz z obsługą wniosków i interfejsem online
 • Obsługa kasowa
 • Obsługa rozliczeń międzybankowych
 • Obsługa dekretowania gospodarki własnej Banku
 • Obsługa środków trwałych
 • Obsługa klasyfikacji należności i rezerw obowiązkowych

Najważniejsze cechy systemu

 • Obsługa raportowania i sprawozdawczości
 • Automatyczna klasyfikacja ekspozycji kredytowych
 • Moduł składania i drukowania: umów, wniosków, oświadczeń
 • Baza zabezpieczeń kredytów
 • Eksport danych do BIK
 • Symulator lokat i kredytów
 • Realizacja wymagań w zakresie przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy
 • Wsparcie dla pracy grupowej: kalendarz, książka firmowa, obsługa
  wiadomości e-mail, zarządzanie zadaniami i projektami
 • System ewidencji czasu pracy pracowników (harmonogramy,
  listy obecności, ewidencja wyjść)
 • System wniosków pracowniczych (urlopy, zamówienia
  artykułów biurowych itp.)

moduł bank

MODUŁY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • Podgląd listy rachunków wraz z historią operacji, dyspozycji i zleceń
 • Definiowanie przelewów standardowych, ZUS i US
 • Obsługa szybkich przelewów w systemach: BlueCash i ExpressElixir
 • Obsługa płatności internetowych PayByLink
 • Potwierdzenia operacji przez token lub SMS
 • Obsługa zleceń stałych
 • Obsługa doładowań telefonów komórkowych poprzez firmę BlueMedia S.A.

moduł crm

MODUŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM
 • System tworzenia i zarządzania treścią witryn internetowych
 • System wysyłania i odbierania wiadomości SMS
 • System wysyłania i odbierania wiadomości e-mail - wraz z możliwością
  tworzenia wirtualnych adresów e-mail dla Klientów, pośredników kredytowych
 • System tworzenia ankiet i wniosków dostępnych dla Klientów Banku
  poprzez serwisy internetowe
 • Chat - możliwość bezpośredniej i natychmiastowej komunikacji z konsultantem